Kleineondernemingsregeling

Als je als kleine ondernemer niet zo veel verdient in een jaar, hoef je misschien helemaal geen btw meer te betalen. In sommige gevallen hoef je niet eens je omzetbelasting bij de belastingdienst aan te geven. Hoe kan dit? De kleineondernemersregeling, oftewel ‘kor’ kan uitkomst bieden.

Je geeft normaal gesproken als zelfstandig ondernemer je omzetbelasting (btw) elke maand, kwartaal of jaar door aan de belastingdienst. Wanneer dat btw-bedrag over een heel jaar €1883 of lager is, kun je dus gebruik maken van de kleindeondernemingsregeling. Je kan daarmee het verschuldigde btw-bedrag aanzienlijk verlagen. Hoe gaat dit precies in z’n werk?

Vereisten

Ten eerste moet je een éénmanszaak zijn of deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld van een maatschap of vennootschap onder firma. Je moet ten tweede voldoen aan je administratieve plichten voor de btw, zoals het regelmatig bijhouden van ontvangsten en het bewaren van facturen. Ten slotte moet je onderneming gevestigd zijn in Nederland of uitsluitend Nederlandse diensten en/of goederen leveren.

Wat kun je besparen?

Ben je minder dan €1345 schuldig aan btw, dan mag je het volledige btw-bedrag aftrekken. Je moet  een rekensom toepassen als je btw-bedrag tussen de €1345 en €1883 ligt. Dat doe je als volgt:

  1.      Reken het verschil uit tussen 1883 en het verschuldigde btw-bedrag.
  2.      Vermenigvuldig dat bedrag met 2,5.
  3.      Vul de uitkomst in bij vraag 5D op het omzetbelastingformulier.

De korting zal met je btw-bedrag verrekend worden.

Ontheffing van administratieve verplichtingen

Je hoeft als kleine ondernemer niet elke maand of kwartaal belastingaangifte te doen. Je kunt een verzoek indienen om eens per jaar aangifte te doen als je denkt dat je in een jaar minder dan €1883 aan btw moet betalen. Denk je op basis van voorgaande jaren €1345 of minder te betalen aan btw, dan kun je volledige ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. Dit houdt onder meer in dat je geen aangifte meer hoeft te doen. De facturen moeten wel bewaard worden voor eventuele controle. Btw heffen op geleverde producten of diensten mag helaas dan niet meer. Je kunt beide ontheffingen schriftelijk aanvragen bij je lokale belastingkantoor.